صنایع خودروسازی

توضیحات:

در این قسمت شیرهای ارائه شده توسط شرکت سامان صنعت پویا برای کارخانه جات مختلف مربوط به صنایع خودروسازی داخل و خارج کشور ارائه شده است.

مشتریان ما:

ایران خودرو

  • شیر مدل MB 290.280.90 سال 1397

دیگر صنایع خودروسازی

  • رینگ سایپا خرمشهر
  • نیروی محرکه قزوین
  • صنایع توسعه پرس های ایران خودرو
  • قالبسازی صنعتی ایران خودرو

خدمات ارائه شده به دیگر صنایع خودروسازی:

  • پمپ کاتریجی REXROTH
  • پمپ کاتریجی PSV 5925961 50 مارک RACINE
  • شیر پروپورشنال 3/8 پایلوت دار 4WRZ 163 DREP
  • تولید شیرهای پروپورشنال خاص کنترل فشار 1/4 (نمونه آمریکایی)
  • تولید جک های CLAMPING (قفل)