در این قسمت شیرهای با قدرت پاسخ دهی بالا طراحی و تولید شده در شرکت سامان صنعت پویا ارائه شده است. این شیرها به صورت مستقیم عمل کرده و دارای قدرت پاسخ دهی بالایی هستند.

این شیرها معادل شیرهای برند رکروت سری 4WRSE هستند. از دیگر ویژگی های این شیرها شامل حساسیت پاسخ دهی بالای آن ها، سیستم موقعیت پاسخ دهی الکتریکی و هیسترزیس کم آن می باشد.