سیلندرهای رادلس / بدون میله

سیلندرهای رادلس / بدون میله

تنوع زیاد سایزها و استاندارد و شکل های گوناگون، سیلندرهای نیوماتیک را به گزینه ای مناسب برای بسیاری از کاربردها تبدیل نموده است اما طرح سیلندرهای بدون میله تکنولوژی نیوماتیک را خیلی کم حجم تر، تطبیق پذیرتر برای انجام کارهای متنوع تر و عملی تر کرده است.

 

زمانی که لازم باشد باری را سریع، با اطمینان و با توالی زیاد جابجا کنیم، سیلندرهای نیوماتیکی مورد توجه قرار می گیرند. اما اگر محدودیت فضای کاری مانع از استفاده از سیلندرهای متداول شود چه باید کرد؟! در پاسخ به این نیاز، سیلندرهای بدون میله طراحی شده اند. آن ها برای کورس یکسانی، به مقدار نصف سیلندرهای دیگر فضا اشغال می کنند. و حتی برخی از این طرح ها، به فضای کاری کمتر از نصف نیز دست یافته اند.

در ابتدا این نوع عملگرها تنها طرح هایی بودند برای استفاده های نیوماتیکی، اما برخی تولیدکننده ها نمونه هایی از آن ها را برای هیدرولیک کم فشار به کار برده اند. هر یک از این طرح ها دارای ویژگی های خاصی هستند که آن ها را برای پاره ای از کاربردها مناسب تر می سازد.

در سیلندر بدون میله، پیستون با یک پیچ به حامل روی سیلندر متصل شده است و دور پیستون و مسیر رفت و برگشت با یک نوار فولادی آببند شده است. کورس اینگونه سیلندرها تا یک متر نیز می رسد. گونه ی دیگری از این نوع سیلندرها وجود دارد که اتصال حامل با پیستون درون سیلندر به صورت مغناطیسی است. در این حالت نیازی به آببند کردن بین پیستون و حامل نیست. نمونه ای از این سیلندرها وجود دارد که از مواد مغناطورئولوژیک استفاده کرده و توانایی گرفتن ترمز، بدون تولید گرما را دارد همچنین دارای توانایی کنترل سرعت و موقعیت بالایی هستند.

سیلندر بدون میله

1- Screw for assembling cylinder head
2- Corrosion resistant steel inner sealing band
3- Corrosion resistant steel outer sealing band
4- Standard mounting plate for external loads
5- Passing-through hole to fasten the external loads
6- Threaded holes to fasten the external loads
7- Screw for adjustabil end cushioning
8- Piston sealing
9- Bearing ring, low friction material
10- Magnet
11- Slide shoes
12- Piston
13- Cushion seal
14- cylinder barrel: extruded profile with grooves for magnetic sensors
15- Cushion pips

سیلندرهای کابلی

در نوع سیلندر کابلی، همچنانکه پیستون در محفظه سیلندر جابجا می شود کابلی را که به آن وصل شده است را می کشد. این کابل از هر سمت سیلندر خارج می شود و پس از گذشتن از روی قرقره به حاملی که در روی سیلندر معلق است وصل می شود. در این نوع سیلندر حرکت حامل و پیستون عکس هم صورت می پذیرد. این نوع سیلندر نیز همانند نوع قبلی می تواند یک سیستم برای ترمزگیری و موقعیت دهی دقیق داشته باشد.

سیلندر بدون میله کابلی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.