پمپ های هیدرونیوماتیک/ پمپ های هیدروپنوماتیک/ Hydropneumatic Pumps

پمپ های هیدرونیوماتیک/ پمپ های هیدروپنوماتیک/ Hydropneumatic Pumps

این نوع پمپ هیدرولیکی، مشابه پمپ های متداول خانگی، از هوای فشرده جهت پمپاژ سیال استفاده می کند، با این تفاوت که در انتقال آب به جای سیلندر و پیستون، از یک کیسه منعطف لاستیکی استفاده می شود.

عملکرد پمپ های هیدرونیوماتیک به این صورت است که هوای ورودی به داخل پمپ به یک طرف سیلندر رفته و پیستون را به سمت مخالف هدایت می کند. روغن ورودی که از سوپاپ یک طرفه وارد پمپ شده را به سیستم پمپاژ می کند، هوای ورودی در این حالت توسط یک شیر به سمت دیگر پیستون رفته و پیستون را به سمت مخالف می راند و روغن ورودی که از سوپاپ یک طرفه وارد پمپ شده را به سیستم انتقال می دهد و این حرکت آنقدر ادامه می یابد تا فشار سیستم با فشار داخل پمپ مساوی شود. در این حالت پمپ متوقف شده و با کمترین افت فشار در سیستم به صورت اتمتیک،به دلیل اختلاف فشار بوجود آمده شروع به کار می کند.

مدار هیدرولیک و پنوماتیک پمپ هیدروپنوماتیک

Air tank; 2. Pressure regulator; 3. Silencer; 4. Reversing valve; 5. Accumulator; 6. Check valve; 7. Hydraulic motor/pump; 8. Left pneumatic chamber; 9. Pneumatic cylinder; 10. Right pneumatic chamber; 11. Floating connector; 12. Left hydraulic chamber; 13. Hydraulic cylinder; 14. Right hydraulic chamber; 15. Gear box.

مدار هیدرولیک و نیوماتیک پمپ هیدرونیوماتیک
مدار هیدرولیک و نیوماتیک پمپ هیدرونیوماتیک

از پمپ هیدرونیوماتیک در جاهایی که بار اضافه (Over Load) داریم همانند پمپ کلمپ استفاده می شود.
در پمپ کلمپ هوا با فشار 8 بار وارد شده و پمپاژ روغن تا فشار 200 الی 230 بار صورت می گیرد.
اصول عملکرد این پمپ ها مشابه عملگرهای هیدرونیوماتیکی (لینک) است.

نمودار زیر مربوط به پمپ هیدرونیوماتیکی پدالی برند ROEMHELD است. به عنوان مثال در این پمپ برای اینکه فشار روغن 250 بار داشته باشیم نیاز به فشار باد 3 بار است. مقدار دبی روغن قابل دست یابی در این حالت 0.54 لیتربردقیقه خواهد بود.

نمودار عملکرد پمپ هیدروپنوماتیک
نمودار عملکرد پمپ هیدروپنوماتیک

Example: For an operating pressure of poil = 250 bar an air pressure of pL = 3 bar is adjusted at the preceding service unit. The flow rate Qoil (without counterpressure) is approx. 0.54 l/min.

نمونه کاتالوگ پمپ های هیدرونیوماتیک پدالی ROEMHELD

نمونه کاتالوگ پمپ های هیدرونیوماتیک ROEMHELD

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.