گریپرهای مکشی نیوماتیکی

گریپرهای مکشی نیوماتیکی

این نوع گریپرها از یک شیر مکش و یک مکنده تشکیل شده است.

شیر مکش عبارت است از یک شیپوره که در اثر ورود هوای فشرده به دهانه P و خروج آن از دهانه R، باعث تولید مکش (Vacuum) در دهانه U خواهد شد. بین منبع هوا و دهانه P نیز از یک شیر 2/3 استفاده می شود تا بتوان توسط آن، مکش را قطع یا وصل نمود.

شماتیک شیر مکش
شماتیک شیر مکش
سمبل شیر مکش

مکنده (sucker) که انواع مختلف آن در شکل زیر دیده پیداست، به دهانه U شیر مکش متصل می شود تا عمل گرفتن قطعه به خوبی صورت گیرد.

انواع مکنده
انواع مکنده

کدام مدل ساکشن کپ برای چه نوع قطعه ای مناسب است؟

مدل های مختلف ساکشن کپ برای قطعات مختلف
سمبل مکنده
مدل های مختلف ساکشن کپ برای قطعات مختلف

برای اینکه مکش قطعه تشخیص داده شود از المان تابع مکش استفاده می شود. در این المان وقتی مکش در دهانه Z به حد تنظیم فنر برسد، یعنی فشار منفی در این خط زیاد شود، دهانه A خروجی (فشار نیوماتیک/ پایلوت) خواهد داشت.

المان تابع مکش
المان تابع مکش

در شکل زیر سیلندری نشان داده شده است که باید پس از حرکت رفت، قطعه را مکش کرده و پس از گرفتن آن، برگشت نموده و در بالاترین نقطه(ابتدای کورس) آن را رها می کند تا روی نوار نقاله بعدی با فواصل معین ادامه ی حرکت دهد.

دستگاه برداشتن و گذاشتن قطعه معروف به Pick&Place
دستگاه برداشتن و گذاشتن قطعه معروف به Pick&Place

مدار مورد نیاز این فرایند در شکل زیر دیده می شود.

مدار جابجایی قطعه به کمک مکش

در این مدار با تحریک شیر 1.2، شیرهای 1.1 و 1.4 نیز تغییر وضعیت داده و حرکت رفت سیلندر و جریان مکش هم زمان انجام می شوند. سیلندر به انتهای کورس می رسد و جریان مکشی، قطعه را می گیرد. در این هنگام فشار مکنده کم شده و با رسیدن این مکش به مقدار از قبل تعیین شده در شیر تابع مکش 1.3، خروجی A آن فعال می شود. لذا شیر 1.1 به وضعیت ضربدر رفته و حرکت برگشت انجام می شود. ضمن اینکه در این حالت قطعه هم چنان گرفته شده است. پس از رسیدن سیلندر به ابتدای کورس و برخورد با شیر مرزی غلتک A، خروجی این شیر باعث تغییر وضعیت (بستن) شیر 1.4 شده و عمل رها کردن قطعه توسط قطع مکش صورت می گیرد.
دقت شود در عمل باید شیر مرزی یک طرفه کمی جلوتر از ابتدای کورس نصب شود تا تداخل سیگنال رخ ندهد. در غیر اینصورت هیچ گاه فرمان شروع توسط شیر 1.2 عمل نمی کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.