باشگاه بسکتبال

مسابقات باشگاهی لیگ جوانان

مسابقات باشگاهی لیگ جوانان

مسابقات باشگاهی لیگ جوانان دور دوم مسابقات بسکتبال باشگاهی لیگ جوانان به میزبانی باشگاه SSP در ورزشگاه تختی، سالن 17 شهریور اصفهان برگزار گردید. تیم بسکتبال جوانان سامان صنعت پویا SSP در اولین مسابقه از مسابقات باشگاهی لیگ جوانان، ...