دوره

برگزاری اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سروو و پروپرشنال

برگزاری اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سروو و پروپرشنال

اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرها اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سرو و پروپرشنال در تاریخ 9 و 10 دی ماه 1400 در شرکت دانش بنیان سامان صنعت پویا برگزار شد. در صورتی که تمایل به حضور ...