محصول برتر

اسکروپمپ‌های ساخت شرکت‌سامان‌صنعت‌پویا، برندSSP، محصول برترشناخته‌ شد.

اسکروپمپ‌های ساخت شرکت‌سامان‌صنعت‌پویا، برندSSP، محصول برترشناخته‌ شد.

اسکرو پمپ‌های تولید شده در شرکت سامان صنعت پویا، محصول برتر شناخته شد. ساخت و تولید پمپ‌های اسکرو توسط شرکت سامان صنعت پویا با برند SSP ، از سایز 45 تا 125 با دبی 10 الی 3900 لیتر در دقیقه، محصول ...