هیدورلیک

برگزاری اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سرو و پروپرشنال

برگزاری اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سرو و پروپرشنال

اولین دوره آموزش تعمیرات و نگهداری شیرهای سرو و پروپرشنال در تاریخ 9 و 10 دی ماه در شرکت دانش بنیان سامان صنعت پویا برگزار شد. در صورتی که تمایل به حضور در این دوره را دارید با بخش تماس ...