SSP

طرح تعویض ویژه و استثنایی شیرهای پروپُرشنال و سروو وَلو برندهای مختلف

طرح تعویض ویژه و استثنایی شیرهای پروپُرشنال و سروو وَلو برندهای مختلف

طرح تعویض ویژه و استثنایی شیرهای پروپُرشنال و سروو وَلو برندهای مختلف با شیرهای ساخت SSP با 24 ماه وارانتیتا پایان سال 1402 طرحی ویژه و فرصتی استثنایی برای تعویض انواع شیرهای پروپُرشنال و سروو از انواع مختلف برندهای معتبر ...
مسابقات باشگاهی لیگ جوانان

مسابقات باشگاهی لیگ جوانان

مسابقات باشگاهی لیگ جوانان دور دوم مسابقات بسکتبال باشگاهی لیگ جوانان به میزبانی باشگاه SSP در ورزشگاه تختی، سالن 17 شهریور اصفهان برگزار گردید. تیم بسکتبال جوانان سامان صنعت پویا SSP در اولین مسابقه از مسابقات باشگاهی لیگ جوانان، ...